WYG Consulting

part of the WYG group

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Home Page | Usługi | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 

Szkolenia zamknięte

Motywowanie

Outplacement

Zarządzanie talentami

Zarządzanie zmianą

Ocena pracownicza

Komunikacja

Strategia ZZL

Specjalizujemy się w zarządzaniu zasobami ludzkimi na poziomie strategicznym, menedżerskim i pracowniczym. Proponujemy całą gamę usług, która wspiera rozwój pracowników w firmie od ich zatrudnienia (organizacja procesów, szkolenia, ocena i motywowanie), aż po rozwiązanie stosunku pracy (zarządzanie zmianą i outplacement), zgodnie z dewizą: DOSKONALIMY ORGANIZACJE POPRZEZ ROZWÓJ ICH LUDZI.

 

Jesteśmy przekonani, że każda organizacja funkcjonuje jak organizm i dlatego projektujemy systemy rozwiązań oparte na analizie firmy, a nie pojedyncze działania. Oczywiście, w odpowiedzi na Państwa potrzeby, jesteśmy także gotowi świadczyć wybrane usługi i wspierać poszczególne etapy procesów.

 

 

Nasze usługi obejmują:

 

• Strategia ZZL

• Komunikacja

• Ocena pracownicza

• Szkolenia zamknięte

• Zarządzanie talentami

• Motywowanie

• Zarządzanie zmianą

• Outplacement

Kontakt

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.