WYG Consulting

part of the WYG group

Home Page | Usługi | Szkolenia | Szkolenia Otwarte 

Program

Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych

Kontakt

EFEKTYWNY PROCES REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW – Menedżerowie

ZAPISZ SIĘ

Rozmowa kwalifikacyjna czyli wywiad jest metodą najczęściej stosowaną w selekcji kandydatów, mimo, iż jest metodą najsilniej obciążoną możliwością sterowania własną atrakcyjnością przez kandydatów i przez pracodawcę. Sukces pracodawcy to profesjonalnie opracowany kwestionariusz rozmowy, modyfikowany w zależności od zachowania i poziomu kandydata. Dzięki wcześniej opracowanym pytaniom pracodawca może kontrolować przebieg rozmowy i nie obawia się, że pominie kluczowe kwestie z punktu widzenia firmy i danego stanowiska.

 

Aby jednak w ogóle doszło do rozmowy kwalifikacyjnej z odpowiednimi kandydatami, najpierw to oni muszą dokonać wyboru przyszłego pracodawcy. Takiego, którego marka jest znana, prestiżowa i obiecuje satysfakcjonującą współpracę na miarę coraz wyższych oczekiwań potencjalnych pracowników. Specjaliści od marketingu przewidują, iż działania typu „internal branding” staną się docelowo jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania strategicznego – także z punktu widzenia działań HRM.

CEL SZKOLENIA

ADRESACI SZKOLENIA

Warsztat przeznaczony przede wszystkim dla osób, które prowadzą lub będą w przyszłości prowadzić procesy doboru pracowników i potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy, w tym wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu profesjonalnych kwestionariuszy do rozmowy kwalifikacyjnej.

– Prezentacja najnowocześniejszych technik pozyskiwania pracowników z wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy.

– Przygotowanie praktyczne do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska jako ważnego instrumentu menedżerskiego.

– Wypracowanie programu budowania prestiżowej marki pracodawcy „od wewnątrz”, poprzez działania samych pracowników.

METODY SZKOLENIOWE

– Case studies

– Ćwiczenia praktyczne

– Mini wykłady

– Dyskusja, omówienie w grupie

TRENER PROWADZĄCY

Adrianna Filiks  – doświadczony trener (ponad 2500 godzin szkoleniowych zrealizowanych tylko w ciągu ostatnich 4 lat), wykładowca akademicki, ekspert ZZL i coach, wieloletnia dyrektor personalna, z ponad 20-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Z wykształcenia psycholog organizacji i pracy, absolwentka EMBA. Jest ekspertem w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL, w tym zarządzania zamianą i motywowania, a także procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie. Autorka wielu artykułów w prasie branżowej, współautorka opracowań i podręczników. Pasjonuje się tematyka związaną z zarządzaniem różnorodnością pokoleniową w organizacji oraz charakterystyką pokoleń na obecnym rynku pracy.

CENA: 1350 netto + (23% VAT) - infromacje na temat płatnośći kliknij tutaj. 

DATA: Wkrótce (dostępne również w formie szkoleń zamknietych)

LOKALIZACJA: WARSZAWA

CZAS TRWANIA: 2 DNI

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.