WYG Consulting

part of the WYG group

Home Page | Co nowego 

14 grudnia 2016

Konkurs Lider Zarzadzania Zasobami Ludzkimi

13 grudnia odbyła się gala wręczania nagród i wyróżnień w XVII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanego przez Instytut Polityki i Spraw Socjalnych, Po raz kolejny, mieliśmy przyjemność wręczyć nagrodę rzeczową dla firmy wyróżnionej w kategorii Model kształcenia praktycznego. Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

23 grudnia 2016

WYG Consulting Sp. z o.o. życzy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2017!

15 grudnia 2016

WYG Consulting spółka z o.o. ogłasza przeprowadzenie rozpoznania cen rynkowych  w ramach projektu „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

1. Wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa biznesowego dla maksymalnie 24 Uczestników projektu (zakwalifikowanych w ramach I tury rekrutacji do projektu) „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego” na terenie miasta Kielce.

Termin realizacji usługi: od 9 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. Zajęcia indywidualne przeprowadzane będą w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu na terenie miasta Kielce (łącznie w wymiarze maksymalnie 240 godzin zegarowych).

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.12.2016 r., do godz. 12.00.

Szczegóły (link)

Formularz oferty (link)

 

2. Świadczenie usług doradcy biznesowego w ramach Projektu „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego” polegających na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa biznesowego dla maksymalnie 24 Uczestników projektu (zakwalifikowanych do projektu w ramach I tury rekrutacji) mającego na celu dostarczenie uczestnikom kompetencji umożliwiających opracowanie biznes planu na minimum 2 lata i rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin realizacji usługi: od 9 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r.

Wymiar czasu pracy: 10 godzin zegarowych na osobę (razem maksymalnie 240 godzin zegarowych) w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu na terenie miasta Kielce.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.12.2016 r., do godz. 12.00.

Szczegóły (link)

Formularz oferty (link)

 

 

16 stycznia 2017 

Zmiany w Kodeksie Pracy oraz w wysokości pensji minimalnej wchodzą w życie z początkiem nowego roku 2017

Od 1 stycznia 2017 podwyższeniu uległo minimalne wynagrodzenie w Polsce, obecnie jest to kwota 2000 PLN Brutto.

W zakresie prawa pracy wprowadzono zmiany pięciu przepisów dotyczących:

 

- regulaminu wynagradzania,

- wydawania świadectw pracy,

- wprowadzania regulaminu pracy,

- współodpowiedzialności materialnej pracownika,

- terminów odwołania do sądu pracy.

16 lutego 2017

WYG Consulting Spółka z o.o. ogłasza przeprowadzenie rozpoznania cen rynkowych na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego przygotowującego do podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Przedmiot rozeznania rynku: przeprowadzenie sesji indywidualnego doradztwa biznesowego przygotowującego do podjęcia działalności gospodarczej dla 40 osób

(II tura rekrutacji) w wymiarze 10 godzin na osobę, mającego na celu opracowanie realistycznego biznesplanu na min. 2 lata działalności.

Termin realizacji zamówienia: 25.02.2017 – 31.03.2017 r.

Termin składania ofert: 24.02.2017 g. 10:00.

 

Szczegóły (link), Formularz oferty (link)

24 lutego 2017

Lista wykonawców na przeprowadzenie indywidualnych sesji doradztwa biznesowego w ramach projektu „Sam stworzę sobie miejsce pracy”

W postępowaniu na przeprowadzenie indywidualnych sesji doradztwa biznesowego przygotowującego do podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą.” wybrano oferty następujących wykonawców:

1.     Karolina Stojek

2.     Marcin Drej

3.     Monika Cieszkowska

17 marca 2017

WYG Consulting Spółka z o.o. ogłasza przeprowadzenie rozpoznania cen rynkowych na świadczenie usług doradcy biznesowego w ramach Projektu „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług doradcy biznesowego w ramach Projektu „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego” polegających na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa biznesowego dla maksymalnie 24 Uczestników projektu (zakwalifikowanych do projektu w ramach II tury rekrutacji) mającego na celu dostarczenie uczestnikom kompetencji umożliwiających opracowanie biznes planu na minimum 2 lata i rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin realizacji usługi: od 3 kwietnia 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.

Termin składania zamówienia: do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 12.00.

 

Szczegóły (link), Formularz oferty (link)

 

17 marca 2017

WYG Consulting Spółka z o.o. ogłasza przeprowadzenie rozpoznania cen rynkowych na wynajem sal/pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa biznesowego  w ramach Projektu „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem sal/pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa biznesowego dla maksymalnie 24 Uczestników projektu (zakwalifikowanych w ramach II tury rekrutacji do projektu) „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa

świętokrzyskiego” na terenie miasta Kielce.

Termin realizacji usługi: od 3 kwietnia 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.

Termin składania zamówienia: do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 12.00.

 

Szczegóły (link), Formularz oferty (link)

 

29 marca 2017

WYG Consulting Spółka z o.o. ogłasza przeprowadzenie rozpoznania cen rynkowych na świadczenie usług doradcy biznesowego  w ramach Projektu „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług doradcy biznesowego w ramach Projektu „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego” polegających na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa biznesowego dla maksymalnie 20 Uczestników projektu (zakwalifikowanych do projektu w ramach I tury rekrutacji, którzy otrzymali wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu) mającego na celu udzielenie pomocy i podniesienie kompetencji Uczestników projektu w zakresie rozwiązywania bieżących indywidualnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności z: rentownością, zwiększeniem sprzedaży, pozyskiwaniem środków na dalszy rozwój działalności gospodarczej, wsparciem kobiet.

Termin realizacji usługi: od 18 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.

Termin składania zamówienia: do dnia 5 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00.

 

Szczegóły (link), Formularz oferty (link)

29 marca 2017

WYG Consulting Spółka z o.o. ogłasza przeprowadzenie rozpoznania cen rynkowych na wynajem sal/pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa biznesowego  w ramach Projektu „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem sal/pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa biznesowego dla 10 Uczestników projektu (zakwalifikowanych w ramach I tury rekrutacji do projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu) „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego” na terenie miasta Kielce.

Termin realizacji usługi: od 18 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.

Termin składania zamówienia: do dnia 5 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00.

 

Szczegóły (link), Formularz oferty (link)

29 marca 2017

WYG Consulting Spółka z o.o. ogłasza przeprowadzenie rozpoznania cen rynkowych na wynajem sal/pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa biznesowego  w mieścei Opatów w ramach Projektu „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem sal/pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa biznesowego dla 10 Uczestników projektu (zakwalifikowanych w ramach I tury rekrutacji do projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu) „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego” na terenie miasta Opatów.

Termin realizacji usługi: od 18 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.

Termin składania zamówienia: do dnia 5 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00.

 

Szczegóły (link), Formularz oferty (link)

 

30 marca 2017

WYG Consulting Spółka z o.o. ogłasza przeprowadzenie oceny biznesplanów w ramach projektu „Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą”

Projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Opis przedmiotu zamówienia:  Przeprowadzenie oceny 40 biznesplanów. Zamawiający wyłoni w ramach niniejszego postępowania 2 Wykonawców (Komisja Oceny), z których każdy dokona osobnej oceny każdego biznesplanu.

Termin realizacji usługi: od 12 kwietnia 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r.

Termin składania zamówienia: do dnia 11 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00.

 

Szczegóły (link), Formularz oferty (link)

02 czerwca 2017

Skuteczna rekrutacja 2017 - usługi wspierające pracodawców

W ostatnim czasie pracodawcy mają coraz więcej trudności ze znalezieniem i utrzymaniem odpowiednich pracowników. Rynek w wielu branżach i obszarach staje się rynkiem pracownika, więc w efekcie wdrożenie efektywnej procedury rekrutacji i selekcji staje się kluczowe dla wielu organizacji. Z myślą właśnie o tych firmach przygotowaliśmy pakiet usług doradczo szkoleniowych, które pomogą zoptymalizować ten proces i zmniejszyć rotację personelu a tym samym obniżą koszty rekrutacji. Zapraszamy do współpracy! 

24 kwietnia 2017

Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim – WYG operatorem PSF

Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim – WYG operatorem PSF

 

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia 2017 r. WYG Consulting Sp. z o.o., jako Partner Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, rozpoczął  realizację projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”.

Łączna wartość projektu wynosi 65.684.000 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 54.309.914,53 zł.

Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w konkursie dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, którego przedmiotem był wybór Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), wdrażanego w województwie śląskim ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Projekt jest realizowany w formule partnerskiej przez 4. instytucje: Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (Lidera) oraz Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej i WYG Consulting sp. z o.o. z Warszawy (Partnerów).

WYG Consulting Sp. z o.o.  odpowiada za obszar obejmujący subregion zachodni województwa śląskiego oraz powiat gliwicki, miasto Gliwice i miasto Zabrze.

Aktualnie wspólnie z WUP w Katowicach oraz pozostałymi Operatorami z terenu województwa śląskiego, opracowywana jest  dokumentacja projektowa (regulamin naboru, formularze zgłoszeniowe, dokumenty dot. pomocy publicznej i pomocy de minimis itp.) oraz wspólna kampania promocyjna. Po zakończeniu prac i zatwierdzeniu przez WUP ww. dokumentacji rozpoczniemy nabór przedsiębiorców do projektu.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia naboru przedsiębiorców: druga połowa lipca 2017 r.

 

Zapraszamy do naszego Punkt Obsługi Przedsiębiorców w Rybniku:

 

Park Biznesu Ballyvesey

WYG Consulting Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 95 (budynek: BH2, lokal: 210)

44-207 Rybnik

Godziny pracy biura: 9.00-17.00 (pon. – pt.)

Infolinia: 503-607-302

21 grudnia 2016

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SWP/WYG/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – projekt "Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego".

21 grudnia 2016

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SWP/WYG/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – projekt "Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego".

24 marca 2017

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/SWP/WYG/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – projekt "Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego".

24 marca 2017

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/SWP/WYG/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – projekt "Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego".

05 kwietnia 2017

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SWP/WYG/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – projekt "Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego".

05 kwietnia 2017

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SWP/WYG/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – projekt "Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego".

05 kwietnia 2017

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/SWP/WYG/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – projekt "Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego".

19 kwietnia 2017

WYG Consulting Sp. z o. o. ogłasza przeprowadzenie rozpoznania cen rynkowych na indywidualne doradztwo biznesowe mające na celu rozpoznanie bieżących potrzeb uczestników i wpracowanie rozwiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowiące doradcze wsparcie pomostowe w ramach projektu „Sam stworze sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Przedmiot rozeznania rynku: przeprowadzenie sesji indywidualnego doradztwa biznesowego mającego na celu rozpoznanie bieżących potrzeb uczestników i wypracowanie rozwiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dla 36 osób w wymiarze 16 godzin na osobę. Łącznie Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia zleci wykonanie 576 godzin. Zamawiający

wyłoni w ramach niniejszego postępowania 2 Wykonawców, z których każdy zrealizuje co najmniej 16 godzin.

 

Termin realizacji usługi: od maja 2017 r. do kwietnia 2018 r.

Termin składania zamówienia: do 27 kwietnia 2017 roku do godziny 10:00.

 

Szczegóły oraz formularz oferty (link).

11 kwietnia 2017

WYG Consulting Sp. z o. o. ogłasza wyłonienie najkorzystniejszych ofert w ramach projektu "Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą”.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą” Wybrano oferty następujących wykonawców:

 

1. Olgierd Konieczny

2. Magdalena Dybał

27 kwietnia 2017

Lista wykonawców na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego mającego na celu rozpoznanie bieżących potrzeb uczestników i wypracowanie rozwiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowiącego doradcze wsparcie pomostowe

W postępowaniu na przeprowadzenie przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego mającego na celu rozpoznanie bieżących potrzeb uczestników i wypracowanie rozwiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowiącego doradcze wsparcie pomostowe w ramach projektu „Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą.” Wybrano oferty następujących wykonawców:

 

1. Magdalena Adamek

2. Karolina Stojek

15 lutego 2017

WYG Consulting Sp. z o.o. ogłasza przeprowadzenie rozeznania rynku na wynajem sali w Kielcach na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach projektu „Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Przedmiot rozeznania rynku: wynajem Sali. Sala/pomieszczenie musi spełniać wszelkie wymagania do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Zamówienie dotyczy 50 godzin wynajmu sali. Sala musi być zlokalizowana w Kielcach.

 

Termin realizacji usługi: od lutego 2017 r. do marca 2017 r.

 

Termin składania ofert: do 23 lutego 2017 roku do godziny 10:00.

15 lutego 2017

WYG Consulting Sp. z o.o. ogłasza przeprowadzenie rozeznania rynku na wynajem sali w Opatowie na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach projektu „Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Przedmiot rozeznania rynku: wynajem Sali. Sala/pomieszczenie musi spełniać wszelkie wymagania do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Zamówienie dotyczy 350 godzin wynajmu sali. Sala musi być zlokalizowana w Opatowie.

 

Termin realizacji usługi: od lutego 2017 r. do marca 2017 r.

 

Termin składania ofert: do 23 lutego 2017 roku do godziny 10:00.

06 lipca 2017

WYG Consulting Sp. z o.o. ogłasza przeprowadzenie rozeznania rynku na wynajem sali w Opatowie na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach projektu „Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Przedmiot rozeznania rynku: wynajem Sali. Sala/pomieszczenie musi spełniać wszelkie wymagania do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Zamówienie dotyczy 512 godzin wynajmu sali. Sala musi być zlokalizowana w Opatowie.

 

Termin realizacji usługi: od lipca 2017 r. do kwietnia 2018 r.

 

Termin składania ofert: do 14 lipca 2017 roku do godziny 10:00.

06 lipca 2017

WYG Consulting Sp. z o.o. ogłasza przeprowadzenie rozeznania rynku na wynajem sali w Kielcach na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach projektu „Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Przedmiot rozeznania rynku: wynajem Sali. Sala/pomieszczenie musi spełniać wszelkie wymagania do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Zamówienie dotyczy 64 godzin wynajmu sali. Sala musi być zlokalizowana w Kielcach.

 

Termin realizacji usługi: od lipca 2017 r. do kwietnia 2018 r.

 

Termin składania ofert: do 14 lipca 2017 roku do godziny 10:00.

Świadczenie usług doradcy biznesowego w ramach Projektu „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia,  doradztwo  dla  mieszkańców  województwa  świętokrzyskiego”  polegających  na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa biznesowego  dla maksymalnie  20  Uczestników projektu (zakwalifikowanych do projektu w ramach II tury rekrutacji, którzy otrzymali wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu) mającego na celu udzielenie pomocy i podniesienie  kompetencji  Uczestników  projektu  w  zakresie  rozwiązywania  bieżących  indywidualnych problemów  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  w  tym  w  szczególności  z: rentownością,  zwiększeniem  sprzedaży,  pozyskiwaniem  środków  na  dalszy  rozwój  działalności gospodarczej, wsparciem kobiet.

 

Termin realizacji usługi:  od 24 lipca 2017 r. do 31 maja 2018 r.

Termin składania ofert: 14.07.2017 r., do godz. 12.00.

 

Szczegóły zapytania znajdą Państwo pod linkiem (link), zaś formularz oferty pod linkiem (link).

06 lipca 2017

WYG Consulting spółka z o.o. ogłasza przeprowadzenie rozpoznania cen rynkowych  w ramach projektu „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa

świętokrzyskiego”

14 lipca 2017

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/SWP/WYG/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – projekt "Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego".

06 lipca 2017

WYG Consulting spółka z o.o. ogłasza przeprowadzenie rozpoznania cen rynkowych  w ramach projektu „Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa

świętokrzyskiego”

Wynajem  sal/pomieszczeń  na  potrzeby  przeprowadzenia  indywidualnego  doradztwa  biznesowego dla  20  Uczestników  projektu  (zakwalifikowanych  w  ramach  II  tury  rekrutacji  do  projektu,  którzy otrzymali  wsparcie  finansowe  na  założenie  własnej  działalności  gospodarczej  w  ramach  projektu) „Startuj  w  przedsiębiorczość  –  dotacje,  szkolenia,  doradztwo  dla  mieszkańców  województwa świętokrzyskiego” na terenie miasta Kielce.

 

Termin  realizacji  usługi:  w  okresie  od  24  lipca  2017  r.  do  31  maja  2018  r.  Zajęcia  indywidualne

przeprowadzane będą w godzinach od 7.00 do 21.00 przez 7 dni w tygodniu na terenie miasta Kielce (łącznie w wymiarze maksymalnie 240 godzin zegarowych).

 

Szczegóły zapytania znajdą Państwo pod linkiem (link), zaś formularz oferty pod linkiem (link).

14 lipca 2017

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/SWP/WYG/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – projekt "Startuj w przedsiębiorczość – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego".

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.