WYG Consulting

part of the WYG group

| Archiwum 2011–2014

Od kwietnia 2014 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYG Consulting rozpocznie realizację projektu szkoleniowo-doradczego w ramach PO KL 2.1.3.: "MMP dostawcą usług dla osób starszych”. Celem projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorców i ich pracowników w obszarze budowania i rozwijania usług dopasowanych do potrzeb dojrzałego klienta tj. osób powyżej 60/65 roku życia. Projekt adresowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw posiadających potencjał do realizacji usług skierowanych do osób starszych, pochodzących ze wszystkich województw.

Pragniemy poinformować, że WYG Consulting został Wykonawcą projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Projekt zakłada wsparcie doradcze i szkoleniowe dla 257 przedsiębiorców z sektora MŚP w procesie uruchamianiu działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Rekrutacja rozpocznie się w marcu 2014 r. a wszystkie działania wdrożeniowe w firmach zostaną zakończone do grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział przedsiębiorstwa nie wiąże się z koniecznością partycypacji finansowej – w projekcie udzielana jest pomoc de minimis.

14 marca 2014

WYG Consulting wykonawcą projektu "MMP dostawcą usług dla osób starszych" 

Jako fundator dwóch nagród rzeczowych w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanym już od 14 lat przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, a zwłaszcza zdobywcy złotej statuetki i tytułu Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Grupie Lotos, oraz dwóm wyróżnionym uczestnikom konkursu – firmie CSF Poland będącej częścią międzynarodowej grupy Cooper Standard Automotive i czołowym dostawcą części dla branży motoryzacyjnej oraz Philips Lighting Poland w Pabianicach lidera na światowym rynku oświetleniowym – którzy otrzymali ufundowane przez nas nagrody w postaci jednodniowych szkoleń z Zarządzania Zmianą. Gratulujemy!

25 lutego 2014

WYG Consulting wykonawcą projektu "Społeczna odpowiedzialność biznesu" 

30 października 2013

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko w trakcie tegorocznego Kongresu Kadry&Expo, serdecznie dziękujemy za żywe zainteresowanie naszą ofertą. Do zobaczenia za rok!

25 października 2013

EXPO Kadry 

Standaryzacja Kompetencji Kluczowych polega na audycie modelu kompetencji wykorzystywanego w firmie i dostosowaniu go do międzynarodowych standardów, które promują zachowania pożądane z punktu widzenia zarządzania procesowego i skuteczności działania.

18 października 2013

Byliśmy obecni na Konferencji Restrukturyzacja 10 czerwca 2013, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i inspirujące rozmowy!

11 czerwca 2013

Konferencja restrukturyzacja 

Unilever Polska Sp. z o.o. zlecił nam realizację usług doradczych skierowanych do grupy wiekowej 45+ dla pracowników Unilever Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A. oraz Unilever Poland Services Sp. z o.o. Doradztwo ma na celu dostarczenie pracownikom w wieku 45+ zindywidualizowanego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze komunikacji z młodszymi współpracownikami oraz umiejętności wykorzystywania doświadczenia zawodowego i życiowego w działalności firmy, co przełoży się w efekcie na zwiększenie efektywności ich pracy oraz zapewni przepływ wiedzy i podnoszenie kompetencji wśród młodszych współpracowników.

5 kwietnia 2013

Usługi doradcze dla pracowników 45+ 

WYG Consulting Sp. z o.o. działając w konsorcjum z WYG International Sp. z o.o. zakończył realizację usługi szkoleniowo-doradczej w ramach ogólnopolskiego projektu „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw" – usługa realizowana na zlecenia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach POKL.

5 kwietnia 2013

Grupa WYG była partnerem wspierającym oraz wystawcą 5 Forum Gospodarczego TIME organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, które odbyło się 25 lutego 2013 w Hotelu Hilton w Warszawie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, z którymi mogliśmy się spotkać i wymienić opinie na naszym stoisku.

29 marca 2013

V Forum Gospodarczego TIME

Zapraszamy do udziału w najbliższych szkoleniach otwartych:

 

Zarządzanie Wiekiem w Organizacji – dwudniowe szkolenie w Warszawie (ul. Marynarska 15)

Zarządzania Zmianą – dwudniowe szkolenie prowadzone w Warszawie (ul. Marynarska 15)

10 grudnia 2012

Bardzo nas cieszy, że nasz wykład „Zarządzanie wiekiem w organizacji – trendy i najlepsze praktyki” w trakcie ostatniego Expo Kadry w ramach XVI Międzynarodowego Kongresu Kadry & Expo (IFTDO Conference), który poprowadzili Adrianna Filiks i Krzysztof Kosy, cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Dziękujemy za tak liczny udział i do zobaczenia!

27 listopada 2012

Wykład Zarządzanie Wiekiem w Organizacji 

W obliczu zmian organizacyjnych i konieczności cięć kadrowych, które w ostatnim okresie dotykają coraz większej liczby firm  zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym Programem Zmiany i Rozwoju Kariery Zawodowej (czyli outplacementem menedżerskim). Celem projektów outplacementowych jest zminimalizowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych poprzez wsparcie pracowników odchodzących, które uspokaja nastroje wśród osób pozostających a także poprawia wizerunek firmy.

20 listopada 2012

Outplacement indywidualny 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili stoisko WYG Consulting w trakcie ostatniego Expo Kadry w ramach XVI Międzynarodowego Kongresu Kadry & Expo (IFTDO Conference). Do zobaczenia w trakcie najbliższych targów!

16 listopada 2011

Byliśmy obecni na Expo Kadry 

Firma WYG Consulting Sp. z o.o. z powodzeniem zrealizowała kolejny projekt o tematyce sprzedażowej na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Projekt „Sprzedaż przede wszystkim – szkolenia dla mikro i małych firm” realizowany był w okresie od 01.03.2011 do 30.06.2012 pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

7 listopada 2012

Jak co roku bierzemy czynny udział w prestiżowej imprezie "Kongres Kadry". To spotkanie menedżerów zarządzających ludźmi w firmie. Od 2005 roku, interesujące wystąpienia, ciekawe studia przypadków, uznani eksperci i światowej sławy prelegenci przyciągają na Kongres liczne grono prezesów, dyrektorów i specjalistów personalnych. Kongres Kadry to zdecydowanie największe wydarzenie w branży HRM w Polsce.

16 października 2014

WYG Consulting na KONGRES EXPO KADRY 2014 - "Od aspiracji do realnych potrzeb"

5-7 listopada 2014,  Warszawa, Stadion Narodowy. Stanowisko E15!

Dyrektor Zarządzający WYG, Tomasz Gierwatowki udzielił wywiadu dla Forum Biznesu Gazety Prawnej. Artykuł traktuje o korzyściach płynących ze współpracy przedsiębiorstw z wysoko wyspecjalizowanymi i profesjonalnymi firmami doradczymi takimi jak spółki Grupy WYG.

17 marca 2014

"Możemy więcej niz inni"

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.