WYG Consulting

part of the WYG group

| Archiwum 2011–2016

Od kwietnia 2014 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYG Consulting rozpocznie realizację projektu szkoleniowo-doradczego w ramach PO KL 2.1.3.: "MMP dostawcą usług dla osób starszych”. Celem projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorców i ich pracowników w obszarze budowania i rozwijania usług dopasowanych do potrzeb dojrzałego klienta tj. osób powyżej 60/65 roku życia. Projekt adresowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw posiadających potencjał do realizacji usług skierowanych do osób starszych, pochodzących ze wszystkich województw.

Pragniemy poinformować, że WYG Consulting został Wykonawcą projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Projekt zakłada wsparcie doradcze i szkoleniowe dla 257 przedsiębiorców z sektora MŚP w procesie uruchamianiu działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Rekrutacja rozpocznie się w marcu 2014 r. a wszystkie działania wdrożeniowe w firmach zostaną zakończone do grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział przedsiębiorstwa nie wiąże się z koniecznością partycypacji finansowej – w projekcie udzielana jest pomoc de minimis.

14 marca 2014

WYG Consulting wykonawcą projektu "MMP dostawcą usług dla osób starszych" 

Jako fundator dwóch nagród rzeczowych w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanym już od 14 lat przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, a zwłaszcza zdobywcy złotej statuetki i tytułu Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Grupie Lotos, oraz dwóm wyróżnionym uczestnikom konkursu – firmie CSF Poland będącej częścią międzynarodowej grupy Cooper Standard Automotive i czołowym dostawcą części dla branży motoryzacyjnej oraz Philips Lighting Poland w Pabianicach lidera na światowym rynku oświetleniowym – którzy otrzymali ufundowane przez nas nagrody w postaci jednodniowych szkoleń z Zarządzania Zmianą. Gratulujemy!

25 lutego 2014

WYG Consulting wykonawcą projektu "Społeczna odpowiedzialność biznesu" 

30 października 2013

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko w trakcie tegorocznego Kongresu Kadry&Expo, serdecznie dziękujemy za żywe zainteresowanie naszą ofertą. Do zobaczenia za rok!

25 października 2013

EXPO Kadry 

Standaryzacja Kompetencji Kluczowych polega na audycie modelu kompetencji wykorzystywanego w firmie i dostosowaniu go do międzynarodowych standardów, które promują zachowania pożądane z punktu widzenia zarządzania procesowego i skuteczności działania.

18 października 2013

Byliśmy obecni na Konferencji Restrukturyzacja 10 czerwca 2013, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i inspirujące rozmowy!

11 czerwca 2013

Konferencja restrukturyzacja 

Unilever Polska Sp. z o.o. zlecił nam realizację usług doradczych skierowanych do grupy wiekowej 45+ dla pracowników Unilever Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A. oraz Unilever Poland Services Sp. z o.o. Doradztwo ma na celu dostarczenie pracownikom w wieku 45+ zindywidualizowanego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze komunikacji z młodszymi współpracownikami oraz umiejętności wykorzystywania doświadczenia zawodowego i życiowego w działalności firmy, co przełoży się w efekcie na zwiększenie efektywności ich pracy oraz zapewni przepływ wiedzy i podnoszenie kompetencji wśród młodszych współpracowników.

5 kwietnia 2013

Usługi doradcze dla pracowników 45+ 

WYG Consulting Sp. z o.o. działając w konsorcjum z WYG International Sp. z o.o. zakończył realizację usługi szkoleniowo-doradczej w ramach ogólnopolskiego projektu „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw" – usługa realizowana na zlecenia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach POKL.

5 kwietnia 2013

Grupa WYG była partnerem wspierającym oraz wystawcą 5 Forum Gospodarczego TIME organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, które odbyło się 25 lutego 2013 w Hotelu Hilton w Warszawie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, z którymi mogliśmy się spotkać i wymienić opinie na naszym stoisku.

29 marca 2013

V Forum Gospodarczego TIME

Zapraszamy do udziału w najbliższych szkoleniach otwartych:

 

Zarządzanie Wiekiem w Organizacji – dwudniowe szkolenie w Warszawie (ul. Marynarska 15)

Zarządzania Zmianą – dwudniowe szkolenie prowadzone w Warszawie (ul. Marynarska 15)

10 grudnia 2012

Bardzo nas cieszy, że nasz wykład „Zarządzanie wiekiem w organizacji – trendy i najlepsze praktyki” w trakcie ostatniego Expo Kadry w ramach XVI Międzynarodowego Kongresu Kadry & Expo (IFTDO Conference), który poprowadzili Adrianna Filiks i Krzysztof Kosy, cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Dziękujemy za tak liczny udział i do zobaczenia!

27 listopada 2012

Wykład Zarządzanie Wiekiem w Organizacji 

W obliczu zmian organizacyjnych i konieczności cięć kadrowych, które w ostatnim okresie dotykają coraz większej liczby firm  zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym Programem Zmiany i Rozwoju Kariery Zawodowej (czyli outplacementem menedżerskim). Celem projektów outplacementowych jest zminimalizowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych poprzez wsparcie pracowników odchodzących, które uspokaja nastroje wśród osób pozostających a także poprawia wizerunek firmy.

20 listopada 2012

Outplacement indywidualny 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili stoisko WYG Consulting w trakcie ostatniego Expo Kadry w ramach XVI Międzynarodowego Kongresu Kadry & Expo (IFTDO Conference). Do zobaczenia w trakcie najbliższych targów!

16 listopada 2011

Byliśmy obecni na Expo Kadry 

Firma WYG Consulting Sp. z o.o. z powodzeniem zrealizowała kolejny projekt o tematyce sprzedażowej na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Projekt „Sprzedaż przede wszystkim – szkolenia dla mikro i małych firm” realizowany był w okresie od 01.03.2011 do 30.06.2012 pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

7 listopada 2012

Jak co roku bierzemy czynny udział w prestiżowej imprezie "Kongres Kadry". To spotkanie menedżerów zarządzających ludźmi w firmie. Od 2005 roku, interesujące wystąpienia, ciekawe studia przypadków, uznani eksperci i światowej sławy prelegenci przyciągają na Kongres liczne grono prezesów, dyrektorów i specjalistów personalnych. Kongres Kadry to zdecydowanie największe wydarzenie w branży HRM w Polsce.

16 października 2014

WYG Consulting na KONGRES EXPO KADRY 2014 - "Od aspiracji do realnych potrzeb"

5-7 listopada 2014,  Warszawa, Stadion Narodowy. Stanowisko E15!

Dyrektor Zarządzający WYG, Tomasz Gierwatowki udzielił wywiadu dla Forum Biznesu Gazety Prawnej. Artykuł traktuje o korzyściach płynących ze współpracy przedsiębiorstw z wysoko wyspecjalizowanymi i profesjonalnymi firmami doradczymi takimi jak spółki Grupy WYG.

17 marca 2014

"Możemy więcej niz inni"

Od lutego 2015 roku firma WYG Consulting Sp. z o. o. znajduje się przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 na warszawskiej Ochocie. Przeprowadzka nie mogła nastąpić w lepszym momencie. Dojazd na Ochotę jest o wiele lepszy i szybszy niż na Mokotów, ze względu chociażby na trwające tam przebudowy ulic. Zapraszamy zatem serdecznie do naszej nowej siedziby!

11 maja 2015

Zmiana siedziby firmy WYG Consulting Sp. z o. o.

W ramach dbania o najwyżsżą jakość usług świadczonych przez firmę WYG Consulting Sp. z o. o. i spółki siostrzane Gurpy WYG w Polsce wprowadzililiśmy system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2008 w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i badawczych.

25 czerwca 2015

Spółki Grupy WYG w Polsce są teraz certyfikowane ISO 9001:2008

Ruszyła kolejna, XVI edycja konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W wydarzeniu propagującym inwestowanie w kapitał ludzki nie może nas zabraknąć - już po raz kolejny nasza firma sponsoruje jedną z nagród. Serdecznie zachęcamy duże, średnie i małe firmy do rejestracji konkursowej na stronie IPSS. Rejestracja trwa do 15 września. Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu i do zobaczenia na Gali rozdania nagród!

21 sierpnia 2015

WYG Consulting Sp. z o. o. po raz kolejny sponsorem nagrody w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (LZZL)

Jak co roku wzięliśmy udział w największym w Polsce wydarzeniu poświęconym branży HRM – XXII Kongresie Kadry & Expo. Ciekawe wystąpienia, dobre praktyki i nowości branżowe oraz wymiana doświadczeń sprawiają, że z jeszcze większym zapałem wracamy do codziennej pracy doradczej. Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko dziękujemy serdecznie za inspirujące rozmowy i możliwość zaprezentowania naszych usług. Serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy!

18 listopada 2015

WYG Consulting na Expo Kadry 2015, 16-17 listopada w Warszawie

15 grudnia odbyła się gala wręczania nagród i wyróżnień w XVI Konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Polityki i Spraw Socjalnych, w trakcie której, już po raz kolejny, mieliśmy przyjemność wręczyć jedną z nagród rzeczowych. Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

1 grudnia 2015

Gratulacje dla naszego kolegi Filipa Walickiego!

18 grudnia 2015

Konkurs Lider Zarzadzania Zasobami Ludzkimi

Z dumą informujemy i serdecznie gratulujemy naszemu koledze Filipowi Walickiemu uzyskania tytułu magistra socjologii!!! Zachęcamy Państwa do zapoznania się z fragmentem jego badań i wniosków na temat motywacji pracowników wywodzących z różnych pokoleń. Zapraszamy do lektury :)

22 lutego 2016

Zmiany w Kodeksie Pracy

Z dniem 22 lutego 2016 roku, po sześciomiesięcznym okresie vacatio legis wchodzi w życie ustawa wprowadzająca szereg zmian w Kodeksie Pracy. Główne modyfikacje dotyczą m. in. funkcjonowania umów o pracę na czas określony, likwidacji niektórych rodzajów umów o pracę oraz usankcjonowania praktyki zwalniania pracownika z obowiązku świadczenia pracy w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi przepisami Kodeksu Pracy.

20 grudnia 2015

Firma WYG Consulting zakończyła projekt szkoleniowy dla ES System Wilkasy Sp. z o.o.

Zakończyliśmy realizację kolejnego ciekawego projektu szkoleniowego w ramach którego przeszkoliliśmy 103 pracowników firmy ES System Wilkasy Sp. z o.o. (firma z branży oświetleniowej) z takich tematów jak:

Analiza metod zarządzania gospodarką magazynową, Planowanie i harmonogramowanie produkcji, 5S i standaryzacja na produkcji i w biurach, CAD, CAM,  CNC, Czytanie rysunku technicznego, Budowa arkuszy kalkulacyjnych usprawniających przygotowanie informacji zarządczych, Arkusz kalkulacyjny - kurs dla profesjonalistów. Projekt został zrealizowany ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Już w krótce (9-10 maja 2016) kolejny, XXIII Kongres Kadry, na którym i tym razem będziemy obecni:  http://kongreskadry.pl/partnerzy. Już teraz wszystkich wybierających się na to największe wydarzenie w branży HRM zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

14 marca 2016

WYG Consulting Sp. z o.o. po raz kolejny będzie wystawcą Kongresu Kadry

24 marca 2016

WYG Consulting Sp. z o.o. życzy spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy!

04 kwietnia 2016

Dobre Praktyki w Nowoczesnym HRze: zapraszamy do uczestnictwa w nowym cyklu otwartych spotkań warsztatowych

22 kwietnia 2016 w siedzibie naszej firmy rozpoczynamy cykl bezpłatnych spotkań wartszatowych pt. Dobre Praktyki w Nowoczesnym HRze. Warsztaty dedykowane są profesjonalistom z działów HR i mają na celu promowanie dobrych praktyk, a także wymianę doświadczeń. Tematem pierwszego spotkania będzie: Ocena pracownicza jako narzędzie wspierające realizację celów biznesowych. Aby zgłosić swój udział serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego tutaj. Szczególowe informacje na temat warszatu można znaleźć klikając na przycisk po prawej stronie. Do zobaczenia!

Nasz projekt „Wprowadzam zmiany – program outplacementowy  dla pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia” jest na liście wniosków rekomendowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach Działania 8.2.4. „Adaptacja do zmian” Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego. W krótce na naszej stronie więcej informacji na ten temat (w tym warunki i zasady udziału).

18 kwietnia 2016

Nowy projekt WYG Consulting  Sp. z o.o.

09 maja 2016

17 maja 2016 serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu naszych warsztatów Dobre Praktyki w Nowoczesnym HRze

17 maja 2016 w siedzibie firmy WYG Consulting w Warszawie odbędzie się drugie z kolei spotkanie warsztatowe dedykowane specjalistom z działów HR. Tematem naszych kolejnych warsztatów będzie: Komunikacja w zmianie – sposób na stałe podnoszenie dynamiki rozwoju organizacji. Szczególowe informacje na temat warsztatu można znaleźć klikając na przycisk po prawej stronie. Aby zgłosić swój udział serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego tutaj. Serdecznie zapraszamy!

16 maja 2016

WYG Consulting na XXIII Kongresie Kadr

W dniach 9-10 byliśmy obecni na niezwykle inspirującym XXIII Kongresie Kadry, który w tym roku odbył się w wyjątkowej przestrzeni Muzeum Polin. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko za możliwość wymiany doświadczeń i zapraszamy do współpracy!

17 czerwca 2016

Spotkanie z cyklu Dobre Praktyki w Nowoczesnym HRze - wracamy po wakacjach!

W związku z rozpoczynającym się okresem wakacyjnym kolejne spotkanie z naszego cyklu Dobre Praktyki w Nowoczesnym HRze zostało przesunięte na wrzesień. Jednak już teraz zapraszamy na kolejne warsztaty, które będą poświęcone zarządzaniu różnorodnością wiekową w organizacji. Tym razem będziemy rozmawiać o Pokoleniu Z. Zapraszamy!

17 czerwca 2016

Spotkanie z cyklu Dobre Praktyki w Nowoczesnym HRze - wracamy po wakacjach!

W związku z rozpoczynającym się okresem wakacyjnym kolejne spotkanie z naszego cyklu Dobre Praktyki w Nowoczesnym HRze zostało przesunięte na wrzesień. Jednak już teraz zapraszamy na kolejne warsztaty, które będą poświęcone zarządzaniu różnorodnością wiekową w organizacji. Tym razem będziemy rozmawiać o Pokoleniu Z. Zapraszamy!

5 lipca 2016

Okiem eksperta: O trudnej sztuce zwalniania pracowników…

Zapraszamy do lektury artykułu naszej ekspertki o tym jak ważny jest sposób w jaki rozstajemy się z pracownikami i jak się do tego procesu przygotować.  

15 lipca 2016

Dobre wieści z rynku pracy - stopa bezrobocia spada poniżej 9%

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej potwierdza, że stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu bieżącego roku spadła poniżej 9%! Sytuacja na runku pracy wciąż się zmienia, a tendencje wydają się być coraz korzystniejsze dla osób poszukujących pracy w naszym kraju. Przede wszystkim rynek pracy staję się rynkiem pracownika, a w związku z tym pracodawcy przykładają więcej wagi do zapewnienia ciekawej oferty zatrudnienia dla potencjalnych kandydatów, z czym wiąże się również wzrost przeciętnego wynagrodzenia – o 4,1 % w skali roku. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu wyniosła 146,5 tys. W porównaniu do maja wzrosła o 20,2 tys. Są to dobre wieści dla wielu osób aktywnie poszukujących pracy.

23 sierpnia 2016

Okiem eksperta: Spróbuj zmotywować

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem naszej konsultantki Adrianny Filiks dotyczącym motywowania pracowników w środowisku pracy.

16 września 2016, o godzinie 13.30 w siedzibie firmy WYG Consulting w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie warsztatowe dedykowane specjalistom z działów HR. Tematem naszych kolejnych warsztatów będzie zarządzanie różnorodnością pokoleniową: Nowe pokolenia Z i Y – szanse czy zagrożenia dla pracodawców? Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami spotkania, które można znaleźć klikając na przycisk po prawej stronie. Aby zgłosić swój udział serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego tutaj. Do zobaczenia!

2 września 2016

16 września 2016 zapraszamy na kolejne spotkanie z naszego cyklu Dobre Praktyki w Nowoczesnym HRze!

16 sierpnia 2016

Rozpoczęliśmy realizację projektu outplacementowego dla osób zamieszkujących Subregion Małopolski Zachodniej

Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje projekt outplacementowy skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących Subregion Małopolski Zachodniej.

 

Projekt ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy, poprzez ich udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym, co bezpośrednio przełoży się na podjęcie nowego zatrudnienia lub utrzymanie zagrożonego lub podjęcie pracy poza rolnictwem.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, okres realizacji projektu 01.07.2016 – 31.12.2017 r.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.celpraca.pl

15 lipca 2016

Dobre wieści z rynku pracy - stopa bezrobocia spada poniżej 9%

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej potwierdza, że stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu bieżącego roku spadła poniżej 9%! Sytuacja na runku pracy wciąż się zmienia, a tendencje wydają się być coraz korzystniejsze dla osób poszukujących pracy w naszym kraju. Przede wszystkim rynek pracy staję się rynkiem pracownika, a w związku z tym pracodawcy przykładają więcej wagi do zapewnienia ciekawej oferty zatrudnienia dla potencjalnych kandydatów, z czym wiąże się również wzrost przeciętnego wynagrodzenia – o 4,1 % w skali roku. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu wyniosła 146,5 tys. W porównaniu do maja wzrosła o 20,2 tys. Są to dobre wieści dla wielu osób aktywnie poszukujących pracy.

10 października 2016

26 października 2016 zapraszamy na kolejne spotkanie z naszego cyklu Dobre Praktyki w Nowoczesnym HRze!

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu warsztatowym z cyklu Dobre Praktyki w Nowoczesnym HRze, które odbędzie się 26 października 2016. Tematem najbliższego spotkania będzie budowanie marki osobistej. Warsztaty poprowadzi Katarzyna Wolszczak, doświadczony konsultant, trener i coach, autorka programów z zakresu marki osobistej i employer brandingu. Aby zgłosić swój udział serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego tutaj.

20 listopada 2016

Nowy cykl szkoleń otwartych WYG Consulting

Zapraszamy do udziału w nowym cyklu szkoleń otwartych, który rozpoczynamy już w styczniu. Przygotowaliśmy 2 cykle szkoleń dedykowanym dla profesjonalistów z obszaru HR - menedżerów/HR Business Partnerów oraz specjalistów. Pełna lista szkoleń wraz z programami dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce Szkolenia Otwarte.

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.