WYG Consulting

part of the WYG group

Zarządzanie Zmianą

Szkolenia zamknięte

Motywowanie

Outplacement

Zarządzanie talentami

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Ocena Pracownicza

Komunikacja

Strategia ZZL

W szybko zmieniającym się świecie pozostawanie w miejscu to najszybsza droga do tyłu.

 

Zmiana jest jedyną stałą w dzisiejszym świecie. Każda organizacja w którymś momencie staje przed koniecznością zmierzenia się z nią i bez względu na to czy spowoduje ona całościowąreorganizacjęczy też dotyczyć będzie tylko poszczególnych zespołów i pracowników zmianapowinna być zawsze zaplanowana i zarządzana. Bez wizji i wytyczenia kierunku planowanych zmian oraz świadomego kierowania tym procesem i systematycznego zarządzania zmianą, a zwłaszcza jej „ludzkim” aspektem, wdrażanie nowych rozwiązań skazane jest w najlepszym wypadku na nieznany efekt, a najczęściej na niepowodzenie.

 

Nasze usługi obejmują następujące obszary wspierania procesu zarządzania zmianą:

 

• Jak i po co zmieniać – projektowanie celów, zakresu i metod wdrażania nowych rozwiązań;

• Szansa na sukces – kluczowe kroki skutecznego i bezpiecznego wdrażania procesu zmianyw przedsiębiorstwie, czyli doradztwo i szkolenia z zakresu zarządzania zmianą;

• Od lęku do akceptacji – proces zmian oczami pracowników, czyli szkolenia z zarządzania zespołem w okresie zmian oraz warsztaty z prowadzenia rozmów separacyjnych;

• Skutecznie sprzedać zmianę współpracownikom – szkolenia z technik komunikacji i perswazji na potrzeby menedżerów;

• Sposoby wypracowywania nowych zachowań i postaw pracowników – szkolenia z zarządzania i motywowania w zmianie;

Kontakt

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.