WYG Consulting

part of the WYG group

Zarządzanie talentami

Home Page | Usługi | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | Zarządzanie talentami 

Szkolenia zamknięte

Ocena pracownicza

Outplacement

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie zmianą

Ocena pracownicza

Komunikacja

Strategia ZZL

Organizacje tworzą system zarządzania talentami pracowników, gdyż:

 

• Zarządzanie talentami pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału wiedzy, umiejętności i osobowości zatrudnionych pracowników

 

• Możliwość rozwoju kariery w firmie przyciąga lepszych, bardziej ambitnych i dynamicznych kandydatów z zewnętrznego rynku pracy

 

• Planowanie karier jest dobrym instrumentem motywacyjnym, powoduje przejrzystość procesów zarządczych w firmie

 

• Zarządzanie talentami poprawia motywację pracowników poprzez zapobieganie takim zjawiskom jak kryzys rozwoju zawodowego czy frustracja wynikająca z wypalenia zawodowego

 

Jest to szansa na zatrzymanie najlepszych pracowników, pracownicy są bardziej lojalni w tych organizacjach, w których widzą swoją przyszłość

 

Zarządzanie talentami obejmuje cztery istotne obszary:

 

Określenie planu sukcesji i zdefiniowanie ścieżek karier w organizacji. Ścieżki kariery mogą mieć charakter normatywny w stosunku do pracownika lub mogą pełnić rolę narzędzia wspomagającego projektowanie indywidualnych karier pracowniczych

 

Planowanie karier, a więc dostosowanie aspiracji i możliwości pracownika do potrzeb kadrowych (perspektywy, warunki, formy pomocy)

 

Pomoc w rozwoju zawodowym - doskonalenie kwalifikacji, szkolenia zawodowe, udział w pracach zespołów projektowych

 

Coaching indywidualny, którego celem jest pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów pojawiających się na różnych etapach realizacji kariery

Kontakt

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.