WYG Consulting

part of the WYG group

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Motywowanie

Outplacement

Zarządzanie talentami

Zarządzanie zmianą

Ocena Pracownicza

Komunikacja

Strategia ZZL

Jako firma specjalizująca się w rozwoju zasobów ludzkich posiadamy także wieloletnie doświadczenie i zespół dedykowany do realizacji projektów szkoleniowych. Prowadzimy zarównootwarte projekty szkoleniowe (SZKOLENIA I KURSY) oraz szkolenia w ramach projektów unijnych (PROJEKTY UE) jak i szkolenia dedykowane, przygotowywane i realizowane w oparciu o potrzeby konkretnych firm.

 

Zakres tematyczny proponowanych przez nas szkoleń przestawiamy poniżej. Przygotowując szkolenia zamknięte, dedykowane dla konkretnej firmy i grupy pracowniczej zawsze poprzedzamy je diagnozą potrzeb szkoleniowych danej grupy w kontekście potrzeb całej organizacji. Dopiero po takiej diagnozie przygotowujemy szczegółową propozycję szkoleniową uwzględniającą potrzeby zarówno firmy jak i adresatów szkoleń.

 

Nasze usługi szkoleniowe obejmują:

 

Szkolenia dla kadry menedżerskiej:

 

- Szkolenia rozwijające kompetencje menedżerskie jak np.: budowanie zespołu, motywowanie, komunikacja, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, kreatywność w procesie zarządzania, efektywne delegowanie zadań, prowadzenie rozmów oceniających etc.

 

- Szkolenia z zarządzania: zarządzanie strategiczne, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie projektem, zarządzanie zmianą, zarządzanie różnorodnością wiekową, zarządzanie czasem i organizacją czasu pracy etc.

 

- Zmiana: zarządzanie zespołem w okresie zmian, przygotowanie do wręczania wypowiedzeń, motywowanie zespołu w zmianie.

 

- Szkolenia rozwojowe jak np.: mentoring, wystąpienia publiczne, autoprezentacja etc.

 

Szkolenia dla działów HR:

 

- Współczesne kierunki Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

- Efektywne metody rekrutacji i selekcji pracowników.

 

- Oceny pracownicze i systemy ocen okresowych.

 

- Systemy motywacyjne.

 

- Zarządzanie kompetencjami.

 

- Zarządzanie szkoleniami.

 

- Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w organizacji.

 

- Proces odchodzenia pracowników i inne.

 

- Doskonalenie umiejętności trenerskich (Train the trainers).

 

- Prowadzenie mediacji.

 

- Prowadzenie facylitacji.

 

Szkolenia dla pracowników różnych szczebli organizacyjnych (w ramach realizacji planów szkoleń):

 

- Szkolenia z komunikacji.

 

- Szkolenia z budowania zespołu.

 

- Wypalenie zawodowe i stres.

 

- Obsługa klienta.

 

- Negocjacje.

 

- Umiejętności sprzedażowe i inne.

 

- Merchandising i zarządzanie kategorią.

 

- Zarządzanie projektami.

 

- Work-life balance.

Kontakt

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.