WYG Consulting

part of the WYG group

Ocena Pracownicza

Szkolenia zamknięte

Motywowanie

Outplacement

Zarządzanie talentami

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Komunikacja

Strategia ZZL

Podstawowym celem wprowadzenia Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP) jest stworzenie warunków pełniejszego rozwoju pracowników. System ten pomaga pracownikom w zrozumieniu, w jaki sposób mogą doskonalić swoją pracę, aby zwiększyć efektywność własnej komórki organizacyjnej, a tym samym efektywność Firmy, jako całości.

 

Jego głównym zadaniem jest dostarczenie informacji zwrotnej dla pracownika od przełożonego, ale równie ważną jego częścią jest takżediagnoza potrzeb szkoleniowych i określenie sposobu ich zaspokajania.

 

Nasza oferta w zakresie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych dotyczy:

 

dokonania przeglądu (audytu) aktualnie stosowanych narzędzi w systemie ocen pracowniczych i zaproponowanie efektywnych modyfikacji pod kątem użyteczności i sprawności przeprowadzenia oceny oraz rzetelności procesu;

 

opracowania i sporządzenia opisów stanowisk pracy, które stanowią bazowy i bardzo istotny element każdej efektywnie prowadzonej polityki personalnej w organizacji;

 

przygotowania i przeprowadzenia rzetelnej oceny całokształtu pracy dla każdego pracownika (w oparciu o zarządzanie przez cele, zarządzanie przez kompetencje lub w oparciu o schemat mieszany łączący cele z kompetencjami).

Kontakt

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.