WYG Consulting

part of the WYG group

Motywacja

Szkolenia zamknięte

Ocena pracownicza

Outplacement

Zarządzanie talentami

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Komunikacja

Strategia ZZL

Istnieje wiele sposobów motywowania pracowników, a każdy z liderów ma swój własny, wypracowany przez lata styl zarządzania zespołem. Jednak pewne elementy, powinny mieć miejsce w trakcie rozwiązywania problemów związanych z motywacją /a raczej z jej brakiem/, jeśli chcemy rozwiązać rzeczywisty, a nie pozorny problem.

 

W zależności od wyników badań motywacji i satysfakcji i Państwa preferencji, proponujemy Państwu usługi w zakresie:

 

• budowy systemu motywacji w oparciu o technikę badania potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem: realnych możliwości Państwa Firmy, efektywnego wykorzystania środków pozapłacowych, dopasowania systemu motywacji do strategii, struktury oraz potrzeb pracownika i przedsiębiorstwa,

 

• przygotowania raportu na temat wybranych usług medycznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych dla klientów korporacyjnych na rynku polskim i zaproponowanie najkorzystniejszej opcji dla Państwa Firmy,

 

• przygotowania raportu na temat świadczeń pozapłacowych oferowanych na rynku polskim z uwzględnieniem miedzy innymi takich opcji jak: samochody lub ryczałty samochodowe, pożyczki, plany emerytalne, ubezpieczenia na życie, opieka medyczna, telefony komórkowe, laptopy, możliwość zakupu produktów firmowych po cenach preferencyjnych, refundacja kosztów kształcenia na wyższych uczelniach, studiach podyplomowych, dofinansowanie wypoczynku czy wyjazdy integracyjne.

Istnieje wiele sposobów motywowania pracowników, a każdy z liderów ma swój własny, wypracowany przez lata styl zarządzania zespołem. Jednak pewne elementy, powinny mieć miejsce w trakcie rozwiązywania problemów związanych z motywacją /a raczej z jej brakiem/, jeśli chcemy rozwiązać rzeczywisty, a nie pozorny problem.

Wbrew opiniom wielu menedżerów to nie same płace gwarantują obecnie lojalność ludzi; liczne badania jednoznacznie wskazują, że dla ponad połowy zatrudnionych satysfakcjonująca praca w dobrym otoczeniu jest istotniejsza niż wynagrodzenie.

 

 

Czym są programy lojalnościowe?

Kontakt

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.