WYG Consulting

part of the WYG group

Komunikacja

Szkolenia zamknięte

Ocena pracownicza

Outplacement

Zarządzanie talentami

Zarządzanie zmianą

Ocena pracownicza

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Strategia ZZL

Prawidłowo zorganizowana komunikacja zwiększa efektywność i wydajność struktury firmy, źle zorganizowana, w skrajnych wypadkach, prowadzi do paraliżu organizacyjnego.

 

Proponujemy Państwu rozwiązanie procesowe, które zakłada rzetelne zdiagnozowanie sytuacji w firmie (audyt komunikacyjny) oraz zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań komunikacyjnych dostosowanych do jej specyfiki.

 

Przygotowany przez nas projekt budowania komunikacji wewnętrznej odpowie na następujące pytania:

 

• Jak efektywnie zorganizować komunikację wewnątrz firmy?

• Jak dbać o prawidłowy przepływ informacji?

• Jakie narzędzia stosować?

• Co robić, aby odblokować i usprawnić komunikację wewnątrzfirmową?

 

Tworząc nowe czy weryfikując już istniejące systemy komunikacji należy pamiętać, że stworzenie uniwersalnego systemu nie jest możliwe. System komunikacyjny jest skutecznym instrumentem zarządzania jedynie wtedy, gdy dostosowano je do szeroko rozumianych zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań, w jakich działa organizacja.

Kontakt

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.