WYG Consulting

part of the WYG group

18 Październik 2013

Standaryzacja kompetencji

Standaryzacja Kompetencji Kluczowych polega na audycie modelu kompetencji wykorzystywanego w firmie i dostosowaniu go do międzynarodowych standardów, które promują zachowania pożądane z punktu widzenia zarządzania procesowego i skuteczności działania.

 

Takie podejście zapewnia pracodawcy:

 

• poprawę efektywności pracy zespołowej,

• redukcję kosztów rekrutacji i szkoleń,

• łatwiejszy dobór pracowników do zespołów projektowych,

• poprawę wyników finansowych.

 

System Rozwoju Kompetencji Skutecznego Działania KSD+ to pakiet narzędzi e-learningowych wspomagający proces standaryzacji kompetencji.

 

W skład systemu wchodzą:

 

• e-szkolenia – 8 interaktywnych e-szkoleń, które umożliwiają rozwój wiedzy i umiejętności, dostarczają praktycznych wskazówek oraz motywują do zmiany zachowań,

 

• opisy pożądanych zachowań – 96 opisów zachowań pożądanych z punktu widzenia zarządzania procesowego i skuteczności działania,

 

• arkusze oceny zachowań - 8 arkuszy służących do samooceny i uzyskiwania informacji zwrotnych od kolegów, przełożonego lub mentora i asesorów,

 

• testy oceny kompetencji – baza 240 pytań testowych, w formie krótkich studiów przypadku,

 

• ćwiczenia sytuacyjne – baza 120 ćwiczeń sytuacyjnych, w formie studiów przypadku z komentarzami wyjaśniającymi, dlaczego dane zachowanie jest pożądane,

 

• zadania do samodzielnego wykonania - 48 zadań, które wymagają udzielenia otwartej odpowiedzi na postawione pytania. Mogą być one oceniane przez przełożonego, mentora lub asesora.

 

Kontakt:

Anna Soin

Dyrektor Programowy

mob:+48 608 305 859

e-mail: anna.soin@wygconsulting.pl

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.