WYG Consulting

part of the WYG group

7 Listopad 2011

Zakończyliśmy realizację projektu „Sprzedaż przede wszystkim”

Firma WYG Consulting Sp. z o.o. z powodzeniem zrealizowała kolejny projekt o tematyce sprzedażowej na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Projekt „Sprzedaż przede wszystkim – szkolenia dla mikro i małych firm” realizowany był w okresie od 01.03.2011 do 30.06.2012 pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

 

Głównym założeniem projektu było podniesienie kompetencji handlowych pracowników sektora MMP w województwie wielkopolskim oraz wzmocnienie jakości zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwach.

 

Grupą docelową projektu były mikro i małe przedsiębiorstwa z Wielkopolski, które chciały podnieść kwalifikacje i umiejętności sprzedażowe swoich pracowników. Celem głównym projektu było dostarczenie wielkopolskim mikro i małym przedsiębiorcom wysokiej jakości szkoleń w zakresie kompetencji sprzedażowych pracowników a poprzez to wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku.

 

W ramach projektu zostało przeszkolone 1020 osób z ponad 260 firm. Projekt cieszył się dużym powodzeniem wśród kobiet – udział w projekcie wzięło 364 kobiety.

Budżet projektu wyniósł: 1 569 446,68 PLN.

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.