WYG Consulting

part of the WYG group

Kontakt

Projekty

Unijne

Home Page | Usługi | Projekty Unijne | Zrealizowane Projekty Unijne 

Wybrane projekty

z naszego portfolio.

Zrealizowane

Projekty

Unijne

Aktualnie

Prowadzone

Projekty

Unijne

„Instrument Szybkiego Reagowania” (2011-2013)

 

Projekt o wartości 51 milionów złotych, w ramach którego 210 firm otrzymało wsparcie w zakresie dostosowania do zmiany gospodarczej spowodowanej kryzysem finansowym z 2008 r. (poprzez doradztwo strategiczne dla firm oraz szkolenia, doradztwo i outplacement dla ich pracowników)

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej” (2009-2010)

 

Projekt o wartości 20 milionów złotych, w ramach którego 2456 firm z branży elektronicznej otrzymało wsparcie w zakresie dostosowania poziomu kwalifikacji swoich pracowników do wymogów dużych koncernów elektronicznych i możliwość wejścia z nimi w kooperację na zasadzie podwykonawstwa

 

„Wsparcie rozwoju polskiego eksportu” (2006-2007)

 

Projekt o wartości 18 milionów złotych, w ramach którego 5594 firmom udzielono wsparcia szkoleniowo-doradczego (w tym wizyty studyjne zagranicą), które wzmocniło ich potencjał do eksportu na rynki wschodzące (Europa Wschodnia, Azja, Ameryka Południowa).

„Usługi związane ze wsparciem zwolnień monitorowanych” (2005-2006)

 

Projekt o wartości 15 milionów złotych, w ramach którego firmom przechodzącym restrukturyzację udzielono wsparcia w postaci usług outplacementu pracowników (zwolnień monitorowanych)

 

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.