WYG Consulting

part of the WYG group

Kontakt

Projekty

Unijne

Home Page | Usługi | Projekty Unijne | Zrealizowane Projekty Unijne 

Wybrane projekty

z naszego portfolio.

Zrealizowane

Projekty

Unijne

Aktualnie

Prowadzone

Projekty

Unijne

„Instrument Szybkiego Reagowania” (2011-2013)

 

Projekt o wartości 51 milionów złotych, w ramach którego 210 firm otrzymało wsparcie w zakresie dostosowania do zmiany gospodarczej spowodowanej kryzysem finansowym z 2008 r. (poprzez doradztwo strategiczne dla firm oraz szkolenia, doradztwo i outplacement dla ich pracowników)

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej” (2009-2010)

 

Projekt o wartości 20 milionów złotych, w ramach którego 2456 firm z branży elektronicznej otrzymało wsparcie w zakresie dostosowania poziomu kwalifikacji swoich pracowników do wymogów dużych koncernów elektronicznych i możliwość wejścia z nimi w kooperację na zasadzie podwykonawstwa

 

„Wsparcie rozwoju polskiego eksportu” (2006-2007)

 

Projekt o wartości 18 milionów złotych, w ramach którego 5594 firmom udzielono wsparcia szkoleniowo-doradczego (w tym wizyty studyjne zagranicą), które wzmocniło ich potencjał do eksportu na rynki wschodzące (Europa Wschodnia, Azja, Ameryka Południowa).

„Usługi związane ze wsparciem zwolnień monitorowanych” (2005-2006)

 

Projekt o wartości 15 milionów złotych, w ramach którego firmom przechodzącym restrukturyzację udzielono wsparcia w postaci usług outplacementu pracowników (zwolnień monitorowanych)

 

Projekt: "SAM STWORZĘ SOBIE MIEJSCE PRACY - projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Firma WYG Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Grupą Doradczą Projekt Sp. z o.o. pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w latach 2016-2018 realizowała projekt „SAM STWORZĘ SOBIE MIEJSCE PRACY – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą”. Projekt skierowany był do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy zainteresowani byli założeniem własnej działalności gospodarczej. Ze wsparcia dotacyjnego na założenie tych działalności oraz wsparcia pomostowego (doradczego, szkoleniowego oraz finansowego) skorzystało 36 osób.

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.