WYG Consulting

part of the WYG group

Program Zmiany i Rozwoju Kariery

Program Zmiany i Rozwoju Kariery (transition program) to indywidualny coaching kariery skierowany do wyższej i średniej kadry menedżerskiej oraz kluczowych specjalistów. Programy mają na celu wspieranie kandydatów w zdefiniowaniu i wdrożeniu planu dalszej kariery zawodowej wyznaczającego cele, do których powinniśmy dążyć oraz określa czas i metody ich realizacji. Programy Zmiany i Rozwoju Kariery składają się z indywidualnych sesji doradczo-coachingowych oraz aktywnego badania rynku i wsparcia specjalisty ds. rynku pracy bądź specjalisty ds. przedsiębiorczości i z reguły trwają od 3 miesięcy do roku (lub dłużej) w zależności od stanowiska i indywidualnych wymagań naszych klientów.

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.