WYG Consulting

part of the WYG group

Outplacement

wsparcie

w zmianie

i rozwoju kariery

Home Page | Usługi | Outplacement | Outplacement indywidualny 

Baza wiedzy

Projekty

Unijne

Kontakt

Outplacement indywidualny

 

Programy Zmiany i Rozwoju Kariery Zawodowej (transition programs) to indywidualny coaching kariery skierowany do wyższej i średniej kadry menedżerskiej oraz kluczowych specjalistów. Programy mają na celu wspieranie kandydatów w zdefiniowaniu i wdrożeniu planu dalszej kariery zawodowej wyznaczającego cele, do których powinniśmy dążyć oraz określa czas i metody ich realizacji. Programy Zmiany i Rozwoju Kariery składają się z indywidualnych sesji doradczo – coachingowych oraz aktywnego badania rynku i wsparcia specjalisty ds. rynku pracy bądź specjalisty ds. przedsiębiorczości i z reguły trwają od 3 miesięcy do roku (lub dłużej) w zależności od stanowiska i indywidualnych wymagań naszych klientów.

 

Nasze doświadczenie w realizowaniu tego typu projektów sięga końca lat 90-tych – kiedy to jeszcze jako IMC Kariera staliśmy się pionierem w propagowaniu outplacementu i wspieraniu działań osłonowych dla pracowników zwalnianych z sektora prywatnego w Polsce. Od tego czasu przeprowadziliśmy już ponad 360 projektów, a wsparciem doradczym w zakresie planowania kariery i wyjścia na rynek pracy objęliśmy ponad 9 tysięcy osób.

 

Nasi klienci to firmy z wielu branż w tym z bankowości, dóbr szybko zbywalnych, chemicznej, farmaceutycznej, przemysłowej, IT i wielu innych (np. turystyki, transportu, logistyki czy energetyki). Zapraszamy do zapoznania się z listą firm, które skorzystały z naszych usług KLIENCI.

 

 

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.